Kolekcjoner

Moduł Kolekcjoner to kadrowy segment Systemu POLONUS PROTAZY - GERWAZY (PSPG) dostosowujący część kadrową do współpracy z inspektorem BHP w całości dbając o bezpieczeństwo pracy. Dla Państwa wygody program posiada możliwość migracji istniejących już danych z innych programów kadrowych.

Kolekcjoner podzielony został na 3 główne sekcje:

  • Stanowiska,
  • Pracownicy oraz
  • Zakupy.

Zobacz prezentację modułu Kolekcjoner:

01 Sekcja stanowiska

zawiera podstawowe informacje o stanowiskach w zakładzie pracy: ich nazwy, działy, do których należą, kody zawodów, zakresy obowiązków czy wymogi kwalifikacyjne. Istnieje możliwość migracji danych z innego programu kadrowego. Ponadto moduł rozbudowany został o dane wprowadzone przez specjalistę BHP w programie Inspektor.

Wprowadzenie do modułu Kolekcjonera zdjęć stanowiskowych wraz ze szczegółowymi opisami daje możliwość dokładnego poznania stanowiska – jego budowy, otoczenia czy warunków pracy.

Dodatkowo program umożliwia dodanie wyposażenia, które przypisane jest do danego stanowiska, np. komputery, narzędzia czy samochody. Co więcej istnieje możliwość tworzenia alertów o zbliżających się terminach np., następnego badania technicznego czy końca ważności polisy ubezpieczeniowej OC.

Uzupełnione dane w sekcji Stanowiska umożliwiają inspektorowi BHP stworzenie stanowiskowej oceny ryzyka zawodowego, którą możemy w całości bądź w części wykorzystać w module Stanowisko – ocena ryzyka.

Sekcja Stanowiska, która pozwala zebrać wszystkie dane dotyczące stanowisk w jednym miejscu, w prosty i szybki sposób, to nie jedyna zaleta programu Kolekcjoner.

02 Sekcja Pracownicy

daje taką samą możliwość w odniesieniu do wszystkich pracowników zakładu.

W jednym miejscu zebrane są podstawowe dane pracownika, terminy badań lekarskich, o których program sam nam przypomni jak również lista obowiązkowych do przejścia szkoleń. Dodatkową opcją, jest możliwość druku gotowych już dokumentów bezpośrednio z pozycji profilu pracownika.

Po wypełnieniu podstawowych informacji o pracowniku program umożliwia przypisanie go do odpowiedniego, wcześniej stworzonego stanowiska

Ponadto program posiada moduł odnoszący się do rozmiarów pracowników dzięki czemu bez problemu będziemy mogli dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej dla każdego pracownika indywidualnie, bez konieczności późniejszych zwrotów czy wymian. W module tym znajdują się gotowe formularze do wypełnienia przez pracowników.

Program posiada również szeroko rozbudowany kalendarz, w którym będziemy mogli śledzić wszystkie obecności, nieobecności, zwolnienia lekarskie czy urlopy pracowników. Ponadto prowadzona jest szczegółowa ewidencja czasu pracy pracowników, miesięczna jak również roczna. Z poziomu Kolekcjonera możemy dodatkowo, krótko zdefiniować wypadki pracowników, ich datę oraz przebieg. Te i wiele innych opcji modułu kalendarza pozwalają w jednym miejscu zgromadzić wszystkie dane o całym okresie pracy pracownika.

W programie mamy również wgląd do szkoleń pracowników. Wyznaczamy termin, w którym pracownik musi je wykonać jak również widzimy ich wyniki. Szkolenia odbywają się na oddzielnej platformie internetowej dzięki czemu, pracownik za pomocą indywidualnego loginu i hasła może przejść szkolenie w dowolnym miejscu i czasie. Szkolenie obejmuje między innymi zapoznanie się z zakresem obowiązków, występującymi zagrożeniami w środowisku pracy, zdjęciami stanowiska czy instrukcją BHP.

Oprogramowanie daje również wiele innych ciekawych i przydatnych możliwości. Moduł pracownik wypadki daje możliwość wglądu i akceptacji przez dyrekcję przygotowanych przez inspektora BHP formularzy powypadkowych, a moduł wyposażenie umożliwia nam przypisanie odpowiedniego wyposażenia pod konkretnego pracownika.

03 Sekcja Zakupy

przeznaczona jest do zaopatrywania firmy w podstawowe artykuły biurowe, higieniczne czy magazynowe. Z poziomu programu jesteśmy w stanie zamówić niezbędny sprzęt jak również mamy wgląd do listy wszystkich dokonanych zamówień.

Program Kolekcjoner to rozbudowane oprogramowanie kadrowe dające wiele możliwości mających na celu optymalizację i nadzór nad przedsiębiorstwem.

Zobacz pozostałe moduły systemu PSPG

Go to top
x